Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) verdedigt al meer dan een kwarteeuw de belangen van zelfstandigen, ondernemers, middenstanders, handelaars, landbouwers, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen op rust. LVZ is de enige liberale organisatie voor zelfstandigen die erkend is en zetelt in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO.

De nieuwe slogan "Vrij Ondernemen" zegt duidelijk waar LVZ voor staat: geef zelfstandigen en ondernemers maximale vrijheid en neem zoveel mogelijk belemmeringen en hindernissen weg om hun zaak of bedrijf te runnen.

 

Onze KMO's, zelfstandigen en middenstanders zijn de beste garantie voor de groei van de welvaart en de werkgelegenheid. Zij zijn de echte motor van onze economie.

Daarom is LVZ voorstander van maximale maatregelen om de vrijheid van de zelfstandige en ondernemer te verzekeren en te verhogen.